Thứ Năm, 26/11/2020
Home / Tin nổi bật / NHỮNG TÁC PHẨM ĐẠT ĐẦU TƯ SÁNG TẠO 2019 CỦA HỘI ÂM NHẠC TP.HCM ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO

NHỮNG TÁC PHẨM ĐẠT ĐẦU TƯ SÁNG TẠO 2019 CỦA HỘI ÂM NHẠC TP.HCM ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO

Trong những năm qua, Hội Âm nhạc TP.HCM luôn chú trọng phát triển và đầu tư cho các tác phẩm mới, đạt chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu tuyên truyền các sự kiện, các ngày lễ lớn bên cạnh đó các tác phẩm ca ngợi Bác Hồ, quê hương, đất nước, ca ngợi những người chiến sĩ, hay các ca khúc viết về thiếu nhi, tuổi hồng luôn được chú trọng. Mỗi năm Hội Âm nhạc TP.HCM luôn có đợt xét đầu tư sáng tạo các tác phẩm đạt đúng yêu cầu nghệ thuật, có chất lượng và có tính đại chúng cao. Năm nay với chủ đề lớn Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ, Hội cũng đã phát động đầu tư sáng tạo với các chủ đề trên: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh, Thiếu nhi làm theo lời Bác, Tuổi hồng,.. đợt phát động này đã có hơn 200 tác phẩm nộp về ở các thể loại. Sau khi họp thẩm định và bỏ phiếu kín, Hội Đồng Thẩm Định đã có sự thống nhất cao và chọn ra các tác phẩm chất lượng, đạt đúng yêu cầu về mọi mặt.

Trong nhiệm kỳ này, Hội Âm nhạc TP.HCM là Hội tiên phong đi đầu giao các đợt hỗ trợ đầu tư sáng tạo về cho các Chi hội.

Theo quy chế hoạt động của Hội đã được UBND TP. Hồ Chí Minh phê duyệt đầu nhiệm kỳ do Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM chịu trách nhiệm trực tiếp về Hội Đồng Nghệ Thuật Hội Đồng Thẩm Định.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM  giao cho Hội Đồng Nghệ Thuật Hội Âm nhạc TP.HCM chịu trách nhiệm tham mưu về thành viên hội đồng theo đúng quy chế của Hôi Đồng Nghệ Thuật trong việc chấm Giải thưởng hàng năm của Hội.

Về Hội Đồng Thẩm Định của các đợt đầu tư sáng tạo do Chỉ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM chịu trách nhiệm và các thành viên hội đồng được thay đổi cho phù hợp với nội dung của từng chủ đề đầu tư.

Các tác phẩm nộp dự thi Giải thưởng hoặc xét đầu tư sáng tạo đều được rọc phách để đảm bảo tính công bằng, minh bạch.

VT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *